Εγγραφή

Για την εγγραφή σας στο σύστημα, θα χρειαστεί να εισάγετε τον Α.Φ.Μ. σας, έναν Αρ.Μητρώου Μονάδας (Σταθμού), την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας και έναν Κωδικό Πρόσβασης της επιλογής σας.


ΟΔΗΓΙΕΣ:
• Η συμπλήρωση όλων των παραπάνω πεδίων είναι υποχρεωτική.
• Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να είναι μόνο στα αγγλικά (λατινικοί χαρακτήρες), να είναι από 8 έως 20 χαρακτήρες, και να περιέχει τουλάχιστον έναν αριθμό και τουλάχιστον ένα γράμμα.
• Στη διεύθυνση e-mail που δηλώνετε, θα σας σταλεί απαντητικό e-mail για τη ενεργοποίηση της εγγραφής σας.