Εγγραφή

Για την εγγραφή σας στο σύστημα, θα χρειαστεί να εισάγετε τον Α.Φ.Μ. σας, έναν Αριθμό Σύμβασης, την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας και έναν Κωδικό Πρόσβασης της επιλογής σας.
Ειδικά για την περίπτωση που το Α.Φ.Μ. σας σχετίζεται αποκλειστικά με σταθμό ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα Σύρου, Πάρου, Μυκόνου και Κρήτης, στη θέση του Αριθμού Σύμβασης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον 8-ψήφιο Αριθμό Παροχής του σταθμού που αναγράφεται στο ενημερωτικό σημείωμα του ΔΕΔΔΗΕ.


ΟΔΗΓΙΕΣ:
• Η συμπλήρωση όλων των παραπάνω πεδίων είναι υποχρεωτική.
• Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να είναι μόνο στα αγγλικά (λατινικοί χαρακτήρες), να είναι από 8 έως 20 χαρακτήρες, και να περιέχει τουλάχιστον έναν αριθμό και τουλάχιστον ένα γράμμα.
• Στη διεύθυνση e-mail που δηλώνετε, θα σας σταλεί απαντητικό e-mail για τη ενεργοποίηση της εγγραφής σας.